TEAMXON.COM

TYVERI

REGNSKAPSTEMA AS → LISTERREGNSKAP AS
Regnskapstema AS hacket og stjålet av de ansatte for å danne nytt selskap:
- ListerRegskap AS -
Ansatte: Øystein Svendsen, Elsa Jåtog, Rigmor Byremo og Oddbjørg Homeland
Senere solgt til BDO AS - Agder-Rogaland
Hacket av Iserv Computing AS - Flekkefjord
- Hele historien med bilag kommer, som en sterk advarsel til andre -
Contact: tips(@)vindheim.com

Moderne hvitvasking av verdier ved bruk av Regnskapsfører, Revisorer,  Advokater og Hackere - henlagt av Politiet.
- Slik skaffet de ansatte i Regnskapstema AS seg nytt selskap med komplett innhold - 
- Alt foregikk uten at Politiet løftet en finger -

 Planleggingen:
 - Planlagt salg til Sten Thune-Larsen. ( Link )
 - Planlagt overføring til de ansatte selv. ( Link )
 - Opprette ny bankkonto i Sparebank Sør ( Link )

 Gjennomføringen:
 - Nye Klientavtaler, høsten 2010 ( Link )
 - 
 - Registrer nytt selskap hvor alle ansatte selv er aksjonærer.
 - Bestille "hacker" for å bryte seg inn i server og kopiere alle data over til ny server hos IServ Computing AS ( 18.02.2011 - Email ) ( Link )
 - Tømme Regnskapstema AS bankkonto ( Link )
   - Ca. 450.000,- "blåst bort" i mai 2011
 - Overføre alle utgående faktura fra Regnskapstema AS med betaling til privat konto av Adv. A.B. Salvesen. ( Link )
 - Flytteprossessen:
 - Data ( Link )
 - Arkiver fra Regnskapstema AS
  - Utført av Jarl Jåtog og Leif Byremo ( Link )
 - Påstand: Øystein Svendsen hadde "solgt" innholdet i Regnskapstema AS til seg selv ( Link )

 Målet:
 - 
 - 
 - Selge sitt nyopprettede selskap Lister Regnskap AS til BDO Mandal, med alle tidligere klienter fra Regnskapstema AS.
 - De ansatte kunne fortsette å jobbe for BDO Mandal.

 

 Hovedpunkter - 1

 Hovedpunkter - 2

 Hovedpunkter - 3


 

loading...
INVOLVERTE
REGNSKAPSTEMA AS
LISTERREGNSKAP AS
REVISORSENTERET
ADV. A.B. SALVESEN
DOM H-L
BDO
POLITI
INVOLVERTE
 • INVOLVERTE I SAKEN:
  Regnskapstema AS
  - Ansatte:
  Daglig leder og Styreleder: Øystein Svendsen
  Elsa Jåtog
  Rigmor Byremo
  Oddbjørg Homeland
  Sten Thune Larsen
  Eierforhold: Øystein Svendsen 50% - Martin Vindheim 50%
  Revisor: Olav Rune Øisteinsen - Revisorsenteret Farsund AS
  Advokat ansatte: Andreas Bjørn Salvesen
  Advokat for Martin Vindheim:
  Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS

  Hacket av Iserv Computing AS - Flekkefjord - v/ Eirik Grønsund

  - Hele serveren til Regnskapstema AS ble hacket og kopiert over til ny server plassert hos Iserv Computing AS i Flekkefjord. 
  - Ny server IP ( DOK-LINK ) Sikkerhet på sitt beste ?


Regnskapstema AS 
Regnskapsfører for selskap vi var involvert i:
VisitEurope - Norway AS - Kopiert til IServ Computing AS ( Link ) Brev fra Adv. A.B. Salvesen
IT Invest AS - Kopiert til IServ Computing AS ( Link ) Brev fra Adv. A.B. Salvesen
Xon Martin Vindheim
Det Gode Haab - Ellen Vindheim
+ flere familieselskap.
-------------------
Hva er så konsekvensene (LINK) når konkurenter hacker eller ansatte sprer selskapenes data:
- Leverandørlister
- Kundelister
- Konfidensielle dokumenter
- Avtaler
- Passord
- osv. osv.

Svært ille for teknologiselskaper og lignende, men ikke så ille for en "pølsebod".
Hvem vil vel ikke beskytte partnere og leverandører en samarbeider / utvikler sammen med ?

 

 • INVOLVERTE I SAKEN:
  Advokat I. Snerthammer - Flekkefjord
  Advokat Per Sneve
  Advokat Bjørn Hübert Senum
  Advokat Leif Oscar Olsen
  Revisor Frank O. Westmoen
  Revisor Olav Rune Øistensen
  Revisor Thor Ståle Hansen
  Revisor Stein Rhoar Juul
 • INVOLVERTE I SAKEN:
REGNSKAPSTEMA AS

REGNSKAPSTEMA AS
- Stiftet: 
- Stiftelsesdokument ( LINK )
- Eiere:
Øystein Svendsen 50%, Martin Vindheim 50%
- Ansatte:
Øystein Svendsen
Elsa Jåtog
Rigmor Byremo
Oddbjørg Homeland
Sten Thune Larsen

REGNSKAPSTEMA AS
- Lokale:
    1) Havnegaten 15 - Farsund
    2) Kirkegata 12 - Farsund
- Revisor: Olav Rune Øistensen
  - Revisorsenteret Farsund AS

REGNSKAPSTEMA AS
- Server: Windows ( IP= xxx.xxx.xxx.xxx )
- Plassering: Kirkegata 12, Farsund
- Klientregister: Regnskapstema AS

 

 REGNSKAPSTEMA AS

 REGNSKAPSTEMA AS - Presseklipp:

LISTERREGNSKAP AS

LISTERREGNSKAP AS
- Stiftet: 16.03.2011 ( Før de flyttet til Kirkegt. 4 )
- Stiftelsesdokument ( LINK )
- Eiere:
Øystein Svendsen - 25%
Elsa Jåtog - 25%
Rigmor Byremo - 25%
Oddbjørg Homeland - 25%

LISTERREGNSKAP AS
- Lokale:
Kirkegata 4 - Farsund
- Eier:
Adv. Andreas Bjørn Salvesen
- Revisor: BDO Mandal ( Thor Ståle Hansen )

LISTERREGNSKAP AS
- Server: Windows ( IP= 217.196.50.47:3389 )
 - Login på server: ( LINK )
- Plassering: IServ AS Flekkefjord
- Klientregister: Hele Regnskapstema AS

 

 LISTERREGNSKAP AS:

REVISORSENTERET

 REVISORSENTERET Farsund AS
- Olav Rune Øistensen
- Frank O. Westmoen

 

 

 Del - 3

 Del - 4

ADV. A.B. SALVESEN

ADV. A.B. SALVESEN

 ADV. A.B. SALVESEN

Revisor:
- Olav Rune Øistensen

Bobestyrer:


Lister Tingrett:

 

 Del - 3

 Del - 4

DOM H-L

BDO AS

BDO AS 

BDO Mandal
- Thor Ståle Hansen


 

BDO Rogaland / Agder
- Stein Rhoar Juul - Regionleder Sør-Vest / Partner
- Frank O. Westmoen - Kontorsjef


 Del - 4

POLITI

POLITI - ANMELDELSER

POLITI - ANMELDELSER

 

 

 Del - 3

 Del - 4

loading...
INVOLVERTE 2
ISERV Computing AS
SALVESEN KONKURS
ADV. SENUM
ADV. LEIF O. OLSEN
ADV. I. SNERTHAMMER
 ADV. P.T. SNEVE
INVOLVERTE_2
 • INVOLVERTE I SAKEN:
  Advokat Snerthammer - Flekkefjord
  - Advokat gjennomføring Ekstraordinær Generalforsamling i Regnskapstema AS.
  - Pris 19.000,- for max. 5 timer ( Dok. kommer )


 • INVOLVERTE I SAKEN:
  Lister Tingrett:
  - Dommer Hilde K. Sakariassen

  - Ansatt Randi Gabrieldsen ( Søster av Elsa Jåtog )

 

 • INVOLVERTE I SAKEN:
 •  INVOLVERTE I SAKEN:
ISERV Computing AS

REGNSKAPSTEMA AS

Hacket av Iserv Computing AS - Flekkefjord - v/ Eirik Grønsund
- Hele serveren til Regnskapstema AS ble hacket og kopiert over til ny server plassert hos Iserv Computing AS i Flekkefjord. 
- Ny server IP ( DOK-LINK ) Sikkerhet på sitt beste ?

ISERV Computing AS

ISERV Computing AS
- Server: Windows ( IP= 217.196.50.47:3389 )
- Plassering: Flekkefjord
- Klientregister: Regnskapstema AS

 

 ISERV Computing AS

 ISERV Computing AS

SALVESEN KONKURS

ADV. A.B. SALVESEN - KONKURS

 ADV. A.B. SALVESEN

Revisor:
- Olav Rune Øistensen

Bobestyrer:


Lister Tingrett:

 

 Del - 3

 Del - 4

ADV. SENUM

 ADVOKAT SENUM:
 - Bostyrer i konkursen til Adv. A.B. Salvesen AS
 - Revisor i konkursboet: 
  - Regnskap og Revisjon Farsund AS:
  - Olav Rune Øistensen
  - Frank O. Westmoen
 - Behandlende rett:
 - Lister Tingrett
 - Dommer: 

 ADVOKAT SENUM:
 - Kunngjøring konkurs:
 - Våre krav i boet:


 ADVOKAT SENUM:
 - Avviklingsregnskap
 - Revisor Olav Rune Øistensen ( Link )
  - Regnskap og Revisjon Farsund AS
 - Innsender til AltInn:
  - Revisor Frank O. Westmoen ( Link )
   - Regnskap og Revisjon Farsund AS

 

 ADVOKAT SENUM:

 ADVOKAT SENUM: - Presseklipp:

 ADV. LEIF O. OLSEN

 ADV. LEIF O. OLSEN:
 Advokatfirma Tofte DA

 ADV. LEIF O. OLSEN:
 Advokatfirma Tofte DA

 ADV. LEIF O. OLSEN:
 Advokatfirma Tofte DA

 

 ADV. LEIF O. OLSEN:
 Advokatfirma Tofte DA

 ADV. LEIF O. OLSEN:: - Presseklipp:
 Advokatfirma Tofte DA

 ADV. I. SNERTHAMMER

 ADV. I. SNERTHAMMER

 ADV. I. SNERTHAMMER

 ADV. I. SNERTHAMMER

 

 ADV. I. SNERTHAMMER:

ADV. I. SNERTHAMMER: - Presseklipp:

 ADV. P.T. SNEVE

 ADV. P.T. SNEVE:

 ADV. P.T. SNEVE:

 ADV. P.T. SNEVE:

 

 ADV. P.T. SNEVE:

 ADV. P.T. SNEVE: - Presseklipp:

loading...
INVOLVERTE 3
LISTER TINGRETT
KRISTIANSAND TINGRETT
AGDER LAG.RETT
HØYESTERETT
STATSADVOKAT
RIKSADVOKAT
AGDER POLITI
INVOLVERTE_3
 • INVOLVERTE I SAKEN:
  Regnskapstema AS
  - Ansatte:
  Daglig leder: Øystein Svendsen
  Elsa Jåtog
  Rigmor Byremo
  Oddbjørg Homeland
  Eierforhold: Øystein Svendsen 50% - Martin Vindheim 50%
  Revisor: Olav Rune Øisteinsen - Revisorsenteret Farsund AS
  Advokat ansatte: Andreas Bjørn Salvesen
  Advokat for Martin Vindheim:
  Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS

  Hacket av Iserv Computing AS - Flekkefjord - v/ Eirik Grønsund

  - Hele serveren til Regnskapstema AS ble kopiert over til ny server plassert hos Iserv Computing AS i Flekkefjord. 


Regnskapstema AS 
Regnskapsfører for selskap vi var involvert i:
VisitEurope AS
IT Invest AS
Xon Martin Vindheim
Det Gode Haab - Ellen Vindheim
+ flere familieselskap.
-------------------
Hva er så konsekvensene når konkurenter hacker og sprer selskapenes data:
- Leverandørlister
- Kundelister
- Konfidensielle dokumenter
- Avtaler
- Passord
- osv. osv.

 

 Del - 3

 Del - 4

LISTER TINGRETT

Lister Tingrett
- Dommere involvert:
-
-

Lister Tingrett
- Ansatte:
- Randi Gabrieldsen ( søster til Elsa Jåtog )

KRISTIANSAND TINGRETT

 Kristiansand Tingrett:

 Kristiansand Tingrett:
 - Stevning
 - 
 - Dom - xx.xx.xxxx - ( Link )
 -
 - Anke - xx.xx.xxxx -
 - Tilsvar - xx.xx.xxxx -

 

 Kristiansand Tingrett:
- Bevis
- Bevis motparten
- Vitne
- Vitne motparten

 Kristiansand Tingrett:
 - Motparten - Falske bevis ( Link )
Artikkel publisert 16.11.2000 i Farsunds Avis "limt inn" på forsiden til Farsunds Avis 20. mai 2011
 - 
Lister24 - Artikkel ( LINK

AGDER LAGMANNSRETT

Agder Lagmannsrett:
- Tid:
- Sted:
- Dommere:
- Involverte:
- Vitner:

Agder Lagmannsrett:
 - Bevis

 - Dom: Avsagt 09.01.2015 ( LINK )
 - 
 - Anke - xx.xx.xxxx -
 - Tilsvar - xx.xx.xxxx -

 

Agder Lagmannsrett:

 FRA PRESSEARKIV:
 - Adv. A.B. Salvesen - " Siste ord er ikke sagt " - ( Link )
Lister Regnskap AS ansatte etter tap i Lagmannsretten:
- " Dommeren mener at vi lyver " ( LINK )
- " Det var det værste jeg har vært med på " ( LINK )

HØYESTERETT

 HØYESTERETT:
 - Adv. A.B. Salvesen - "Siste ord er ikke sagt" - ( Link )

 HØYESTERETT:
 - Avsagt dom - 23.april 2015   - ( Link )

 

 HØYESTERETT:

 HØYESTERETT:

STATSADVOKATEN

STATSADVOKATEN

STATSADVOKATEN

 

 Del - 3

 Del - 4

RIKSADVOKATEN

RIKSADVOKATEN

RIKSADVOKATEN

 

 Del - 3

 Del - 4

POLITI AGDER

POLITI AGDER

POLITI AGDER

 

 Del - 3

 Del - 4